نمایش بر اساس حروف الفبا
آ
ب
پ
ت
ث
ج
ح
خ
د
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
A
C
Q
U
W
X
Y

نمایش بر اساس دانشکده ها
 

فهرست اساتید

دکتر حسین ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکترسید روح اله ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر مهدی ابراهیمی مقدم

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر مهناز احد زاده

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

کیوان احزن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر الهام احمدی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر آرزو احمدی دانیالی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محمود احمدی شریف

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر ملیحه احمدی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

محمد اسماعیلی ادبی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

محمد اکبری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر جواد امانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر زهرا امیر حسینی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

لیلا امیری کردستانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

عباسعلی اوسطی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر امیر ایازی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر منصوره ایلخانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

رضا ایمان زاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر طهمورث آقاجانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0